Một số nguồn cảm hứng bảng màu cho mùa Valentine

 Một số nguồn cảm hứng bảng màu cho mùa Valentine

Một mùa Valentine nữa đang chuẩn bị đến, ngay lúc này các Designer đang chuẩn tạo ra những sản phẩm thiết kế mang âm hưởng của sự kiện này. Màu sắc vẫn là một yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế, nếu bạn đang tìm kiếm các ý tưởng màu sắc cho mùa Valentine, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ sưu tập có thể giúp bạn

1. Special Valentine
Bảng màu

Mã màu: Red (#C00000), Deep Carmine Pink (#FF3334), Begonia (#FF6F77), Light Pink (#FFBBC1), Piggy Pink (#FFDEE3) và Tulip (#FF8896).

2. True Lovers
Bảng màu

Mã màu: Interdimensional Blue (#5918D0), Lavender Indigo (#9957FA), Maximum Blue Purple (#B4ABFC), Brilliant Lavender (#FFB3F2), Pale Magenta (#FF76DC) và Shocking Pink (#FF00CE).

3. Red Color Of Valentine
Bảng màu

Mã màu: Mordant Red 19 (#B40800), CG Red (#DC362D), International Orange (Engineering) (#C21912) và Blood (#8F0700).

4. Valentine Unicorn
Bảng màu

Mã màu: Blood Orange (#D30027), Cinnabar (#E3492A), Deep Saffron (#F1A13A), Byzantine (#C739AB), Cadmium Violet (#9029AB) và Indigo (#4F0C87).

5. Valentine Gradient
Bảng Màu

Mã màu: Rusty Red (#D62C38), Bright Maroon (#C72543), Amaranth Purple (#B21D50), Jazzberry Jam (#9D1764), Fandango (#A8257F) và Byzantine (#B52C99).

6. Romantic Pink
Bảng màu

Mã màu: Electric Pink (#F62681), Wild Strawberry (#FF42AE), Lavender Rose (#FFA5EC), Rose Pink (#FF6DD4) và Light Fuchsia Pink (#F984EF).

7. Another Love
Bảng màu

Mã màu: Green (RYB) (#59A32D), Apple (#74B944), Magenta (Pantone) (#D43C87) và Rose Red (#BA1757).

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.