BRAND MANAGEMENT – QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

 BRAND MANAGEMENT – QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

Brand Management – Quản lý thương hiệu là gì?

Brand Management Quản lý thương hiệu là một chức năng của marketing có sử dụng kỹ thuật để tăng giá trị nhận thức của một dòng sản phẩm hay thương hiệu theo thời gian. Quản lý thương hiệu hiệu quả cho phép giá thành sản phẩm có thể tăng lên và xây dựng khách hàng trung thành thông qua các hiệp hội thương hiệu tích cực và hình ảnh hoặc một ý thức mạnh mẽ của thương hiệu. Phát triển một kế hoạch chiến lược để duy trì vốn chủ sở hữu thương hiệu hay tăng giá trị thương hiệu đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện về thương hiệu, thị trường mục tiêu và tầm nhìn chung của công ty.

Khi thực hiện các kế hoạch marketing, giá trị thương hiệu cốt lõi luôn được nhấn mạnh và điều quan trọng là phải nhất quán trong các ý tưởng mô tả bởi các công ty, cho dù đó là thông qua xây dựng thương hiệu nội bộ hay bên ngoài. Hiểu được cách làm thương hiệu của bạn so với các đối thủ cạnh tranh cũng rất quan trọng. Khả năng sinh lời là một cách quản lý thương hiệu đo lường hiệu quả của chiến dịch, nhưng nó có thể mất hàng thập kỷ để xây dựng và quản lý một thương hiệu.

Tin liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.